Oppsamlings- og skrubbetårn for syredamper

  • Oppsamlings- og skuretårn for syredamper

    Oppsamlings- og skuretårn for syredamper

    Acid Vapors Full Enclosure Collecting & Scrubbing Tower er en enhet som brukes til å samle og rense syredamper.Den brukes vanligvis til behandling og rensing av sur avfallsgass som genereres i industrielle produksjonsprosesser.

    Hovedfunksjonen til dette utstyret er å redusere påvirkningen av sur avfallsgass som genereres under industriell produksjon på miljøet og menneskers helse.Den kan effektivt samle og behandle syredamp, redusere atmosfærisk forurensning og beskytte miljøet.