Tørkegrop

  • Tørkegrop

    Tørkegrop

    En TØRKEGRØP er en tradisjonell metode for naturlig tørking av produkter, tre eller andre materialer.Det er vanligvis en grunn grop eller fordypning som brukes til å plassere gjenstander som må tørkes, ved å bruke den naturlige energien til solen og vinden for å fjerne fuktighet.Denne metoden har blitt brukt av mennesker i mange århundrer og er en enkel, men effektiv teknikk.Selv om moderne teknologisk utvikling har ført til andre mer effektive tørkemetoder, brukes fortsatt tørkegroper enkelte steder for å tørke ulike landbruksprodukter og materialer.